MTG_Headings_Mobile_Green

Selectie Team members

Selectie van het interne projectteam en de juiste online partners.

Er zijn veel disciplines betrokken bij de ontwikkeling van online vraagstukken en wat is nu leidend voor het succes? Binnen Mind the Gapp wordt een single point of contact aangesteld. Samen met de opdrachtgever worden er tijdens de kick-off duidelijke afspraken gemaakt over:

  • De werkwijze,
  • intern betrokkene,
  • doelen,
  • rolverdeling & benodigde expertise,
  • fasering, budgetten,
  • rapportages en doorlooptijden.

Mind the Gapp heeft in deze fase een ondersteunende en adviserende rol over de aanpak. Ook dient er bepaald te worden of er met bestaande online partners wordt gewerkt of met nieuwe online partners.

Na analyse van de activiteiten van de organisatie en de daarbij behorende operationele processen, wordt er een goede en duidelijke briefing opgesteld.

De geselecteerde, bestaande of nieuwe partijen ontvangen de complete briefing en wordenuitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte.

De verschillende offertes worden vergeleken en aanvullende vragen worden gesteld. Na selectie van de juiste partner(s), worden de afspraken en condities vast gelegd in een contract en kan er worden aangevangen met het project.

Wil je meer weten over hoe, wat en waarom? Neem contact met ons op en we informeren je graag over de details!