Soorten (prestatie) indicatoren!

Vaststellen online KPI’s!

In deze publicatie worden de verschillende (prestatie) indicatoren beschreven. Handig bij het vaststellen van online doelen! De bedoeling van het bepalen van KPI’s is om je te helpen bij het samenstellen van de meest essentiële managementinformatie voor de organisatie. Informatie die kritiek kan zijn voor al dan niet bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Let wel: de term prestatie-indicator kan misleidend zijn. Wat voor de een als een balangrijke
kritieke prestatie indicator (KPI) geldt, is voor de ander hoogstens een van de randvoorwaarden om
de prestatie te halen.

Het is daarom goed om scherp te krijgen welke soorten (prestatie) indicatoren er zijn:

  1. Kritieke Resultaat Indicatoren – de KRI’s. Dit zijn indicatoren die op een breed resultaatgebied de score tonen die het resultaat is van meerdere acties bijvoorbeeld de winstgevendheid van een bedrijf, kwaliteit, klanttevredenheid of de werknemer tevredenheid meet.
  2. Prestatie Indicatoren – de PI’s. Deze indicatoren vertellen meer wat we moeten doen op één heel specifiek resultaatgebied en zijn niet heel kritiek voor het bereiken van de efficiënte uitvoering van de bedrijfsprocessen.
  3. Indicatoren – IND; Dit zijn meetpunten waarop het resultaat zichtbaar wordt van een enkele actie en onderdeel kunnen uitmaken van KRI’s, PI’s of KPI’s. Ze zijn nauwelijks kritisch voor het bereiken van een betere totaal performance. Enkele voorbeelden zijn: aantal nieuwe klanten, bruto omzet, aantal verloren klanten, aantal orders, et cetera.
  4. Kritieke Prestatie Indicatoren – de KPI’s; Dit zijn indicatoren die de score weergeven op één actie of activiteit, zijn direct gekoppeld aan strategische doelstellingen en verbetering hierop kan de totale performance sterk verbeteren op meerdere prestatiegebieden. Een voorbeeld is: het percentage Neen – verkopen. KPI’s zijn vaak te herkennen aan gemiste kansen zoals bij de indicator Neen – verkopen of wanneer de score hierop verslechterd er veel rework wordt veroorzaakt
    (zaken moeten weer worden rechtgezet).

Met andere woorden, het is heel belangrijk om te bedenken welke online doelen belangrijk zijn voor de organisatie en in welke mate dit van invloed is op de bedrijfsprocessen. Bovenstaande uiteenzetting kan helpen om de doelen in te delen.

Hulp nodig bij het vaststellen van de juiste doelen en de wijze waarop je het meet en inzichtelijk krijgt? Neem contact met ons op!